Adulți

Evaluarea psihologică a adultului presupune aplicarea a o serie de teste psihologice și realizarea unui interviu de cunoaștere. Testele psihologice presupun, în principal, parcurgerea unor chestionare. O listă completă a testelor pe care le folosesc în cadrul cabinetului poate fi găsită aici.

Care sunt motivele pentru care poate fi solicitată o evaluare psihologică?

Evaluarea poate fi făcută ca etapă premergătoare a începerii unui demers psihoterapeutic. Adesea, persoana se poate confrunta cu o serie de dificultăți pe care nu știe cum să le înțeleagă. În acest context, poate solicita o evaluare psihologică. În acest sens, poate afla infomații despre profilul lui de personalitate, despre modul de funcționare personal – social, despre eventualele comportamente dezadaptative pe care le manifestă, despre existența sau nu a unei simptomatologii anxios – depresive etc.

Evaluarea psihologică, în alte situații, poate fi solicitată întrucât persoana are nevoie de eliberarea unui document (Raport de Psihodiagnostic) în relaționarea cu diverse instituții. Astfel de evaluări cu obiective clar definite pot fi de tipul:

  • stabilirea coeficientului de inteligență;
  • evaluarea pentru încadrarea în grad de handicap sau expertiza capacității de muncă (cu furnizarea scorurilor la testele MMSE, GAFS, Scala Reisberg, Testul Ceasului);
  • evaluarea în situații de traumă (implicarea sau asistarea la un accident, situații de abuz etc) cu eliberarea unui Raport de psihodiagnostic și evaluare clinică, pentru a-i servi persoanei în instanță;
  • evaluarea competențelor parentale pentru părinți în divorț cu copil / copii.

Cum și în cât timp se realizează evaluarea psihologică?

Timpul necesar pentru realizarea unei evaluări psihologice depinde de complexitatea tipului de evaluare. Însă, în medie, orice evaluare psihologică se întinde de-a lungul a minimum două ședințe.

Evaluarea psihologică va presupune realizarea unui interviu cu persoana care a solicitat evaluarea, interviu în cadrul căruia sunt adunate cât mai multe informații și cât mai detaliate despre istoricul de viață al persoanei, despre evenimente relevante, semnificative din trecut, despre statusul prezent profesional, social, relațional, despre modul de funcționare cognitiv și afectiv de-a lungul timpului și despre acuzele subiective ale persoanei.

Alături de realizarea interviului, clientul va fi de asemenea, rugat să completeze o serie de teste (chestionare), care au ca scop strângerea unui număr cât mai mare de informații într-un timp cât mai scurt. Alături de chestionare, în evaluare vor putea fi folosite și altfel de teste, care se bazează pe desen sau narațiune.

După încheierea evaluării, se va programa o nouă ședință, în cadrul căreia îi va fi oferit feedback persoanei evaluate. Această ședință are rolul de a informa clientul cu privire la rezultatele evaluării și de a facem eventual, o serie de recomandări pe mai departe.

Ce așteptări să aibă clientul de la evaluarea psihologică?

De-a lungul ședințelor de evaluare nimic nu se schimbă în legătură cu dificultățile și modul de funcționare al persoanei. Căci scopul evaluării este de a radiografia situația prezentă, posibilele cauze ale dificultăților psihologice și de a înainta o serie de recomandări cu privire la posibilele soluții.

Dacă doriți să stabilim o primă ședință de evaluare, completați câmpurile de contact de mai jos sau puteți folosi datele de contact de aici.

Advertisement